b2evolution

Multijazyčný multipoužívateľský multi-blogovoací systém

Inštalátor pre verziu 0.9.1

Jazyk / Lokalizácia

Zvoľte si predvolený jazyk/lokalizáciu pre vašu b2evo inštaláciu.

Ako chcete inštalovať b2evolution?

Inštalácia môže by uskutočnená rôznymi spôsobmi. Vyberte jeden:


Potrebujete začať nový?

If you have installed b2evolution tables before and wish to start anew, you must delete the b2evolution tables before you can start a new installation. b2evolution can delete its own tables for you, but for obvious security reasons, this feature is disabled by default.

To enable it, please go to the /conf/_config.php file and change:

$allow_evodb_reset = 0;
to
$allow_evodb_reset = 1;

Then reload this page and a reset option will appear.

This will also allow you to change your base configuration.


Base config recap...

If you don't see correct settings here, STOP before going any further, and update your base configuration.

mySQL užívateľké meno: blog_jt
mySQL heslo: (Set, but not shown for security reasons)
mySQL databáza: blog_jt
mySQL hosting: localhost

Základná URL: http://blog.jovialyteam.com

Email administrátora: sylvestre@ecranbleu.org
oficiálna webstránka · Licencia GNU GPL · kontakt: François PLANQUE