b2evolution

Flerspråklig, flerbruker, flerblog-system.

Installerer for versjon 0.9.1

Språk / Locale

Velg et standard språk/locale for din installasjon av b2evo.

Hvordan ønsker du å installere b2evolution?

Installasjonen kan gjøres på forskjellige måter. Velg én:


Trenger du å begynne på nytt?

Hvis du har installert b2evolutions tabeller tidligere, og ønsker å starte på nytt, må du slette de gamle tabellene før du kan ominstallere. b2evolution kan slette sine tabeller for deg, men av sikkerhetsmessige årsaker er denne funksjonen ikke tilgjengelig til vanlig.

To enable it, please go to the /conf/_config.php file and change:

$allow_evodb_reset = 0;
to
$allow_evodb_reset = 1;

Then reload this page and a reset option will appear.

This will also allow you to change your base configuration.


Din nåværende grunnkonfigurasjon...

Hvis innstillingene du ser her ikke stemmer, må du STOPPE nå, og oppdatere din grunnkonfigurasjon før du gjør noe annet.

mySQL-brukernavn: blog_jt
mySQL-passord:: (Innstilt, men vises ikke av sikkerhetsgrunner)
mySQL-database: blog_jt
mySQL-vert: localhost

Grunn-URL: http://blog.jovialyteam.com

Admin epost: sylvestre@ecranbleu.org
offisiellt nettsted · GNU GPL lisens · kontakt: François PLANQUE